Τιμές Domain

Εκτύπωση
 
Όνομα Χώρου Παραμετροποίηση Κόστος Κατοχύρωσης/έτος Κόστος Ανανέωσης/έτος Αλλαγή Καταχωρητή Περίοδος Κατοχύρωσης (έτη)
 gr 0.00 € 12,50 € 12,50 € 0,00 € 2
com.gr 0.00 € 12,50 € 12,50 € 0,00 € 2
org.gr 0.00 € 12,50 € 12,50 € 0,00 € 2
gov.gr 0.00 € 12,50 € 12,50 € 0,00 € 2
edu.gr 0.00 € 12,50 € 12,50 € 0,00 € 2
net.gr 0.00 € 12,50 € 12,50 € 0,00 € 2
 com 0.00 € 8,50 € 8,50 € 8,50 €  1-10
 eu 0.00 € 10,00 € 10,00 € 10,00 €  1-2
net 0.00 € 8,50 € 8,50 € 8,50 €  1-10
 tv 0.00 € 25,00 € 25,00 € 25,00 € 2
biz 0.00 € 8,50 € 8,50 € 8,50 €  1-10
info  0.00 € 8,50 € 8,50 € 8,50 €  1-10
 org 0.00 € 8,50 € 8,50 € 8,50 €  1-10
ac (προσεχώς) n/a  n/a  n/a  n/a   1
am (προσεχώς) n/a  n/a  n/a  n/a   1
asia (προσεχώς) n/a  n/a  n/a  n/a   1-10
 at (προσεχώς) n/a  n/a  n/a  n/a   1
 be (προσεχώς) n/a  n/a  n/a  n/a   1
bz (προσεχώς) n/a  n/a  n/a  n/a   1-10
ca (προσεχώς) n/a  n/a  n/a  n/a   1-10
cc (προσεχώς) n/a  n/a  n/a  n/a   1-10
co.nz (προσεχώς) n/a  n/a  n/a  n/a   1
 com.cn (προσεχώς) n/a  n/a  n/a  n/a   2
com.nz (προσεχώς) n/a  n/a  n/a  n/a   1
 com.tw (προσεχώς) n/a  n/a  n/a  n/a   1-10
 de (προσεχώς) n/a  n/a  n/a  n/a   1-10
fm (προσεχώς) n/a  n/a  n/a  n/a  1
 idv.tw (προσεχώς) n/a  n/a  n/a  n/a   1-10
 in (προσεχώς) n/a  n/a  n/a  n/a   1-5
io (προσεχώς) n/a  n/a  n/a  n/a   1
 it (προσεχώς) n/a  n/a  n/a  n/a   1-5
 jp (προσεχώς) n/a  n/a  n/a  n/a   1
 kids.us (προσεχώς) n/a  n/a  n/a  n/a   1-5
 la (προσεχώς) n/a  n/a  n/a  n/a   1-10
 mobi (προσεχώς) n/a  n/a  n/a  n/a   2-10
 ms (προσεχώς) n/a  n/a  n/a  n/a   1
 name (προσεχώς) n/a  n/a  n/a  n/a   1-10
 net.nz (προσεχώς) n/a  n/a  n/a  n/a   1
 nl (προσεχώς) n/a  n/a  n/a  n/a   1
 nu (προσεχώς) n/a  n/a  n/a  n/a  2-10
 org.cn (προσεχώς) n/a  n/a  n/a  n/a   2
org.nz (προσεχώς) n/a  n/a  n/a  n/a   1
org.tw (προσεχώς) n/a  n/a  n/a  n/a   1-10
sh (προσεχώς) n/a  n/a  n/a  n/a   1
 tc (προσεχώς) n/a  n/a  n/a  n/a   1
 us (προσεχώς) n/a  n/a  n/a  n/a   1-10
 vg (προσεχώς) n/a  n/a  n/a  n/a   1
ws (προσεχώς) n/a  n/a  n/a  n/a   1-10