InterWorks Microsoft Incubation Data Center

interworks s+s incubation centerΗ Interworks αποτελεί πλέον ένα από τα 20 Incubation Center ανά τον κόσμο και το μοναδικό κέντρο για τη Νοτιο-Ανατολική Ευρώπη

Η Interworks, πρωτοπόρος εταιρία στην παροχή Web υπηρεσιών και λογισμικού, και η  Microsoft  ανακοίνωσαν την ίδρυση του Microsoft Software-plus-Services Incubation Center για την Ελλάδα και τη Νοτιο-Ανατολική Ευρώπη την Παρασκευή 3 Απριλίου 2009 στο Microsoft Innovation Center.

Η Interworks ιδρύθηκε το 2001, με έδρα τη Θεσσαλονίκη ένα κομβικό σημείο γεωστρατηγικής σημασίας για τη Νοτιο-Ανατολική Ευρώπη και επένδυσε στην ανάπτυξη μιας πρωτοποριακής πλατφόρμας λογισμικού για την παροχή Επιχειρηματικού Λογισμικού On Demand και στη δημιουργία ιδιόκτητου Data Center.  Στη συνέχεια, με το άνοιγμα γραφείων στην Αθήνα έχει επεκτείνει τη δράση της, προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες ενός μεγάλου αριθμού εταιριών που εδρεύουν στην ελληνική πρωτεύουσα.

Το Data Center της Interworks έχει βασιστεί σε διεθνή πρότυπα και τυποποιήσεις και έχει πιστοποιηθεί από το διεθνή οργανισμό TUV (TUV H/04/839/Rev.0) και υπόκειται στον έλεγχο της Αρχής Διασφάλισης  Απορρήτου Επικοινωνιών (ΑΔΑΕ), όντας η πρώτη εταιρία του κλάδου της που υπέβαλε Πολιτική Ασφαλείας.

Το τελευταίο τρίμηνο του 2008 επιλέχθηκε από τη Microsoft προκειμένου να γίνει το μοναδικό πιστοποιημένο S+S Incubation Center για την περιοχή της Νοτιο-Ανατολικής Ευρώπης και ένα από τα 20 κέντρα της Microsoft παγκοσμίως.  Ως Incubation Center είναι σε θέση να παρέχει υπηρεσίες και τεχνογνωσία σε ανεξάρτητους φορείς ανάπτυξης λογισμικού για τη μετάβασή τους από το παραδοσιακό μοντέλο ανάπτυξης λογισμικού στο μοντέλο Software-as-a-Service (SaaS ή On Demand).  Η Interworks ανήκει στο δίκτυο των Microsoft Gold Partner και είναι ο μοναδικός προμηθευτής υπηρεσιών φιλοξενίας (Hosting provider) στην Ελλάδα, με την επίσημη αναγνώριση της Microsoft Hosting Solutions Competency.

Από την πρώτη στιγμή η Interworks αντιλήφθηκε ότι η επιτυχημένη παροχή υπηρεσιών και εφαρμογών πάνω από το Internet απαιτεί κάτι παραπάνω από την επιλογή ενός παρόχου φιλοξενίας.  Απαιτεί έναν συνεργάτη που ζει και διαπρέπει στο νέο οικοσύστημα On Demand (SaaS).  Οι τεχνολογικές υποδομές που διαθέτει και η μακρά εμπειρία της ομάδας εργαζομένων στην ανάπτυξη και πώληση επιχειρηματικών εφαρμογών αλλά και στην παροχή υπηρεσιών που σχετίζονται με το Data Center, συμβάλουν στην ανάπτυξη και παροχή πρωτοποριακών προϊόντων και υπηρεσιών.  

Οι αρχές τις Interworks συμπυκνώνονται στα ακόλουθα:

  • Προσφορά λύσεων  σε πραγματικό χρόνο, ανεξάρτητα από τη γεωγραφική έδρα των χρηστών.
  • Να προάγει την «ανθρώπινη πλευρά» της τεχνολογίας.
  • Δέσμευση συνεχούς ανάπτυξης και βελτίωσης του ανθρώπινου δυναμικού.

Το όραμά μας είναι να βοηθούμε τους οργανισμούς να σχεδιάζουν, να προωθούν στην αγορά και να λειτουργούν εφαρμογές SaaS, ώστε να μπορούν οι χρήστες να δουλεύουν εύκολα από οποιοδήποτε γεωγραφικό σημείο, οποιαδήποτε χρονική στιγμή.  Στόχος μας είναι να ενισχυθούν οι ανεξάρτητοι προμηθευτές λογισμικού (ISVs), ώστε να υιοθετήσουν το νέο τρόπο διάθεσης λογισμικού ως υπηρεσία (Software-as-a-Service).

 

S+S Incubation Center

H Microsoft έχει δημιουργήσει ένα δίκτυο Gold Certified Partners in Hosting για να παρέχει στους ISVs την απαραίτητη υποστήριξη, προκειμένου αυτοί να έχουν τη δυνατότητα να υιοθετήσουν το νέο μοντέλο διάθεσης «Λογισμικό ως Υπηρεσία» (SaaS).  Οι ISVs θα λαμβάνουν επιχειρηματική καθοδήγηση από ειδικά καταρτισμένο προσωπικό, θα τους προσφέρεται η κατάλληλη τεχνογνωσία, ενώ θα έχουν πρόσβαση σε συμβουλευτικές υπηρεσίες, καθώς και σε ένα εδραιωμένο δίκτυο υπηρεσιών φιλοξενίας (Hosting Services) για την πλέον αξιόπιστη και ασφαλή διάθεση των εφαρμογών τους σε πελάτες.

Το μοντέλο Software-plus-Services είναι το επόμενο λογικό βήμα στην εξέλιξη της πληροφορικής και αναπτύσεται ως πρότυπη στρατηγική.  Ακόμη κι εκείνοι που υποστηρίζουν ότι διαθέτουν μόνο Web εφαρμογές, κινούνται προς υβριδικά σενάρια που περιλαμβάνουν διάθεση υπηρεσιών και λογισμικού μαζί.  Πρόκειται για μια μετατόπιση προς μια προσέγγιση η οποία δε βασίζεται αποκλειστικά και μόνο στο παραδοσιακό λογισμικό αλλά ούτε και σε browsers.  Επιτρέπει όμως το συνδυασμό των πλεονεκτημάτων του παραδοσιακού λογισμικού με αυτά μιας εφαρμογής On-demand και των υπηρεσιών φιλοξενίας, επιτρέποντας στους παρόχους των εφαρμογών  να σχεδιάσουν περισσότερες ανταγωνιστικές  λύσεις για τις επιχειρήσεις.

H Interworks, ως πρωτοπόρος στην παροχή επιχειρηματικής εφαρμογής SaaS, γνωρίζει πολύ καλά τις εμπορικές, οικονομικές και τεχνολογικές προκλήσεις που θα συναντήσουν οι ISVs κατά τη μετάβασή τους στο μοντέλο SaaS.  Προκειμένου να ανταποκριθεί σε αυτές τις προκλήσεις, η Interworks θέτει στη διάθεση των ανεξάρτητων προμηθευτών τη μακρά εμπειρία που διαθέτει στην πλατφόρμα της Microsoft, παρέχοντας μια σειρά τεχνολογικών και επιχειρηματικών υπηρεσιών προκειμένου να δρομολογήσουν τη μετάβασή τους από το παραδοσιακό μοντέλο διάθεσης λογισμικού στο μοντέλο SaaS.  Η Interworks δεσμεύεται να υιοθετεί και να διαθέτει τις πλέον σύγχρονες τεχνολογίες της Microsoft, ώστε να καθίσταται δυνατή η πλήρη διασύνδεση με οποιαδήποτε εφρμογή ISV που έχει αναπτυχθεί με τεχνολογία Microsoft.   Τα εργαλεία (τεχνολογίας Microsoft) που διαθέτει η Interworks μέσω της Provisioning Platform είναι:  SQL Server, Exchange 2007, Windows SharePoint Services και σύντομα Office Communication Server για την ανάπτυξη Unified Communication Services. 

Το SaaS Interworks Incubation Center βασίζεται στην ιδέα της δημιουργίας ενός ευρύ κύκλου πωλήσεων και συνεργειών στα πλαίσια της αγοράς των ISVs’.  Συγκεκριμένα το νέο οικοσύστημα των SaaS εφαρμογών θα περιλαμβάνει τη Microsoft, το Interworks Incubation Center, εταιρίες τηλεπικοινωνιών (Telcos), ανεξάρτητους παρόχους λογισμικού (ISVs), channel partners και πελάτες.  Η δράση της Microsoft θα είναι βοηθητική και η Interworks θα λειτουργεί ως ένας σύνδεσμος μεταξύ των εμπλεκομένων. 

 

Όλες οι υπηρεσίες προς τους ISVs βρίσκονται κάτω από τα εμπορικά σήματα WebServeTM  και Interworks Incubation Center Services.  Οι ISVs καθοδηγούνται μέσα από μια σειρά δομημένων σεμιναρίων επιχειρηματικής και αρχιτεκτονικής συμβουλευτικής, προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι το επιχειρηματικό μοντέλο και οι εφαρμογές είναι συμβατά με τη φιλοσοφία του SaaS.  Μόλις ένας ISV γίνει certified IC member, έχει στη διάθεσή του ένα κανάλι πωλήσεων για να προωθήσει τις εφαρμογές του, καθώς και την προοπτική να αγγίξει αγορές που πριν αδυνατούσε λόγω γεωγραφικών παραγόντων ή τιμολογιακής πολιτικής.

Επιχειρηματικά οφέλη των ISVs’:

  • Διαμόρφωση επιχειρηματικής στρατηγικής  (αξιολόγηση προϊόντος, κοστολόγηση, κανάλια διανομής, προσαρμογή ιστοχώρου – click/try/buy).  Το μοντέλο SaaS διαφέρει πάρα πολύ από το παραδοσιακό λογισμικό.  Η κοστολόγηση, η προσέγγιση του marketing, η διαδικασία πώλησης, η διαχείριση των οικονομικών συναλλαγών, όλα είναι διαφορετικά.  Μια online εφαρμογή, με μηνιαίως επαναλαμβανόμενη τιμολόγηση, απαιτεί νέες επιχειρηματικές πρακτικές από τους παραδοσιακούς ISVs. 
  • Υπηρεσίες Marketing (δημιουργία και διαχείριση ζήτησης).  Με τις υπηρεσίες marketing οι ISVs θα εξασφσαλίζουν υποψήφιους πελάτες για το τμήμα πωλήσεων, μέσω ποικίλων καναλιών (tele-prospecting, newsletters, mail campaigns κ.α.).
  • Υπηρεσίες IT (δημιουργία demo, παροχή υποστήριξης, μέτρηση χρήσης, στατιστικά πελατών, διασύνδεση με τρίτες εφαρμογές λογισμικού).  Η Interworks είναι σε θέση να παρέχει και να συντηρεί όλη την υποδομή που απαιτείται για να φτάσει μια Web εφαρμογή στην αγορά, συμπεριλαμβανομένου του data center, διασύνδεση με το Internet, ιδιωτικό δίκτυο, κεντρικούς υπολογιστές, αποθηκευτικές μονάδες, firewalls, load balancers και υποδομή backup.  Επίσης είναι σε θέση να παρέχει υπηρεσίες provisioning μέσω της Interworks WebServe Platform. 
  • Διαχείριση οικονομικών συναλλαγών (τιμολόγηση, συλλογή οφειλών, συμβόλαια και πιστώσεις).  Η αλλαγή του τρόπου τιμολόγησης από το παραδοσιακό λογισμικό στο μοντέλο SaaS, απαιτεί θεμελιώδεις επιχειρηματικές και λειτουργικές αλλαγές, που μπορούν να έχουν ένα σημαντικό αντίκτυπο σε διαδικασίες όπως η τιμολόγηση και η διαχείριση συμβάσεων.  Για παράδειγμα, είναι πολύ σημαντικό η παροχή της εφαρμογής να είναι ευέλικτη στην αρχή, γιατί ενώ δεν υπάρχει ασφαλής τρόπος τιμοδότησης, όσο πιο σύντομα η επιχείρηση αυξήσει τον αριθμό των χρηστών της εφαρμογής της, τόσο πιο γρήγορα θα έχει έσοδα.  Η προσπάθεια δημιουργίας, εφαρμογής και διαχείρισης μιας τιμολογιακής πολιτικής μπορεί να σπαταλήσει πολύτιμους επιχειρηματικούς πόρους και να δημιουργήσει προβληματικές καταστάσεις με τους τελικούς πελάτες. 

 

Η Interworks διαθέτει την εμπειρία για να εξασφαλίσετε μια επιτυχή μετάβαση σε αυτό το οικοσύστημα!